Våg å være forskjellig ..

.. og våg å la andre være forskjellig fra deg

Om forskjellighet

 

Hvis jeg ikke ønsker det samme som deg, vær så snill og ikke si at det jeg ønsker ikke er rett.

 

Hvis jeg tenker på en annen måte enn deg, ta deg i hvert fall en liten pause før du korrigerer meg.

 

Hvis mine følelser er sterkere eller svakere enn dine når vi opplever noe sammen, ikke fortell meg at jeg må vise mine følelser mer eller mindre intenst.

 

Hvis jeg handler på en annen måte enn den du så for deg, la meg få lov til det.

 

Akkurat nå vil jeg ikke spørre deg om å forstå meg. Det vil jeg først gjøre når jeg ikke lenger trenger å være en kopi av deg.

 

Hvis du tillater meg å ha mine behov, følelser eller væremåter, vil du bli mer åpen selv. En dag vil kanskje mine synspunkter og væremåter kanskje ikke virke så underlige, og de vil kanskje til og med oppleves som riktige - for deg. Å tåle mitt nærvær er det første steg for å forstå meg. Du trenger ikke være enig i at dette skal være rett for deg, bare du ikke lenger er sint eller skuffet over min måte å være på. Når du til slutt forstår meg, vil du kanskje sette pris på at jeg er forskjellig fra deg. Da vil du kanskje til og med ønske å bevare disse forskjellene.

 

Fra "Please Understand Me II"

av David Keirsey